2017-11-15 13:48:39

Myös yhteiskuntatieteilijät perustavat yrityksiä

– Nykyisin yhä useampi yhteiskuntatieteellisen korkeakoulututkinnon suorittanut työllistyy yrityksiin ja moni perustaa oman yrityksen. 

Näin kertoo Maria Teikari, joka työskentelee Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n (YKA) palvelujohtajana. 

– Suurimmat työnantajat löytyvät kylläkin edelleen julkiselta sektorilta. Myös järjestöt ovat tyypillisiä yhteiskuntatieteilijöiden työllistäjiä. 

Yrittäjänä työskentelevien määrä on kuitenkin kasvanut nopeasti 2010-luvulla. Yhteiskuntatieteilijät ovat perustaneet useita kasvuyrityksiä ja jopa voittaneet palkintoja. 

– Viime vuonna valitsimme Vuoden yhteiskuntatieteilijäksi yrittäjänä toimivan Pauliina Seppälän, joka on onnistunut yhdistämään ennakkoluulottomasti sosiaalisen median ja yhteisöllisyyden.

Jäsenkokemus 

rakentuu päivittäin 

Suomessa voi suorittaa yhteiskunta-alan tutkintoja kahdeksassa eri yliopistossa. Suomalaiset suorittavat alan tutkintoja jossakin määrin myös ulkomailla. 

– Kiinnostus alaan on pysynyt melko tasaisena. Tänä vuonna opiskelupaikan otti vastaan vajaat 2 500. Kiinnostus riippuu paljon siitä, miten nuoret näkevät alan työllistymismahdollisuudet. – Yhteiskunta-alan tutkinnon tekeminen toisena tutkintona on myös melko tavallinen ilmiö, Maria sanoo. 

Omaan edunvalvontajärjestöön liittymisen motiiveja on useita. Selvästi tärkeimmät ovat juristien neuvontapalvelut, palkkaneuvonta ja ansiosidonnainen työttömyysturva. Yhä enemmän liitosta haetaan tukea omalle ammatilliselle osaamiselle.

Marian keskeinen tehtävä on jäsenkokemuksen kehittäminen. 

– Jäsenkokemusta on rakennettava joka päivä. Meidän on myös osattava kertoa, että teemme oikeita asioita. Emme voi vain toivoa passiivisena, että kyllä hyvä työ aikanaan näkyy jäsenille. 

– Haluamme olla kumppani jäsenille erilaisissa elämäntilanteissa. Tähtäämme siihen, että palvelumme ovat hyödyllisiä, monipuolisia ja helposti saatavilla. 

Työllisyystilanne 

hieman parantunut 

Yhteiskuntatieteellisen tutkinnon suorittaneiden työllisyys näyttäisi olevan paranemassa. Vastavalmistuneista työttömiä oli hieman yli 12 prosenttia eli työmarkkinat vetävät paremmin. 

– Talous on selvästi kasvu-uralla. Se näkyy jo meidänkin luvuissamme. 

YKA:n edunvalvonta-agendalla on monia ajankohtaisia asioita, kuten työehtosopimusten neuvottelukierros, työttömien opiskelumahdollisuuksien kehittäminen, korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030, työaikalain uudistaminen ja perhevapaauudistus. 

– Toivomme, että kiireestä huolimatta aika ja poliittinen tahto riittävät perusteellisen, tasa-arvoista työtä ja vanhemmuutta tukevan ja joustavuutta lisäävän uudistuksen työstämiseen. 

Entä pääsykokeilla ja ylioppilastodistuksella yliopistoon? 

– Liiton opiskelijajärjestö SYY on linjannut, että pääsykokeet olisi säilytettävä yhteiskuntatieteellisen korkeakoulutuksen opiskelijavalinnan pääasiallisena väylänä.

– Ennen kuin hahmottuu selkeä kokonaisuus, miten korkeakouluun hakeutuminen mahdollistetaan myös muille kuin vastikään ylioppilastutkinnon suorittaneille, YKA ei kannata yksiselitteistä ylioppilastodistuksilla tapahtuvaa opiskelijavalintaa, Maria sanoo. 

MARKKU SUMMA

LUE LISÄÄ 16.11.2017 KARJALA-LEHDESTÄ

KUVA

Maria Teikari on liittynyt äskettäin Ovaskan sukuseuraan ja myös harkinnut matkaa Kirvuun. – Olen nähnyt lähisukupolvien asuinsijat Satakunnassa ja Etelä-Pohjanmaalla, mutta Karjalan mailla on vielä käymättä. Minussa korostuu länsisuomalaisuus, mutta itäisen identiteetin piirteet kiinnostavat, hän sanoo. Kuva: Aki Reinimäki
« Takaisin