2022-01-26 12:24:51

Koiviston kirkko aiotaan kunnostaa konserttisaliksi

KOIVISTO

KOIVISTON eli nykyisen Primorskin kotiseutumuseona toimiva ja aiemmin myös kulttuuritalona ollut luterilainen kirkko aiotaan restauroida.

Suomenlahden rannalla sijaitsevan kirkon kunnostamisesta on puhuttu jo pitkään, sillä rakennus huonossa kunnossa.

Virolahden punaisesta graniitista rakennettu kansallisromantiikkaa edustava kirkko vihittiin käyttöön vuonna 1904. 

Kirkon suunnitteli arkkitehti Josef Stenbäck (1854–1929).

Lue lisää
2022-01-26 12:23:10

Petri Sarvamaa meppinä jo kymmenen vuotta

BRYSSEL

– VENÄJÄLLÄ ei voi olla valtaa vaikuttaa itsenäisten maiden päätöksiin puolustuksen järjestämisestä. Suomen on osoitettava oma paikka ja näytettävä Nato-jäsenyyttä hakemalla, että olemme aidosti osa länttä, europarlamentaarikko Petri Sarvamaa viestittää.

Venäjän ulkopoliittisen pelin kovenemisen taustalla vaikuttavat Sarvamaan mukaan monet asiat. Pääsyy on se, että Venäjä kamppailee menetetystä paikastaan suurvaltojen joukossa. Uhittelu on Venäjän keino saada keskusteluyhteydet auki länteen.

Sarvamaa pitää pienenä sitä riskiä, että Euroopan turvallisuuden järjestämisestä sovittaisiin Suomen ohi.

Lue lisää
2022-01-26 11:01:42

Viipuri oli Eeva-Liisa Mannerille sielunmaisema

Eeva-Liisa Manner on sodanjälkeisen kirjallisuutemme merkittävimpiä lyyrikoita. Hänen runouttaan tunnetaan, ihminen säkeiden taustalla on jäänyt etäiseksi. Lapsuuden ja nuoruuden Viipuri seurasi runoilijaa kaikkialle.

 

MARJA-LEENA TUURNAN hiljattain ilmestynyt Matka yli vaihtelevien äärten on ensimmäinen elämäkerta Eeva-Liisa Mannerista, suurenmoinen teos.

Tämä rakkaudella ja asiantuntemuksella laadittu kirja seuraa runoilijaa muistojen Viipurista Helsinkiin, Orivedelle ja sieltä Tampereelle läpimurtovuosiin.

Lue lisää
2022-01-26 10:58:23

KOLUMNI 27.1.2022

Vaikuttamistyötä ja edunvalvontaa tarvitaan edelleen

OUTI ÖRN 

 

VAKIINTUNEEN kansalaistoiminnan juuret ulottuvat Suomessa 1700-luvun lopulle. Suomalainen kansalaistoiminta on vuosisatojen ja – kymmenten aikana kokenut monia erilaisia vaiheita. Valtion toiminnan rinnalla on kuitenkin totuttu jo kauan näkemään aktiivinen kansalaistoiminta. Tänäkin päivänä yli 100 000 erilaista järjestöä pyrkii edistämään toiminnallaan hyvinvointia ja osallisuutta sekä luomaan yhteisöllistä merkitystä ja aktivoimaan, työskennellen lähellä kansalaisten arkea. Järjestötoiminnan kautta ihmisillä on mahdollisuus osallistua yhteiskunnan toimintaan ja erilaisiin harrastuksiin. Toiminnan vuorovaikutuksellisuuden ja yhteisöllisyyden kautta syntyy sosiaalista pääomaa. Järjestötoiminta antaa yhteiskunnallisia vaikuttamismahdollisuuksia myös niille kansalaisille, joiden ääni tulee muutoin heikosti kuulluksi.

Lue lisää
2022-01-26 10:56:18

LUE 27.1.2022 KARJALA-LEHDESTÄ

• Koiviston kirkko aiotaan kunnostaa konserttisaliksi

• Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa: Uhittelu on Venäjän keino saada keskusteluyhteys auki

• Viipuri oli Eeva-Liisa Mannerille sielunmaisema vailla vertaa

•  Uusi näyttely Petroskoissa kertoo Itä-Karjalan kansannoususta sata vuotta sitten

• Tulisieluinen Eila Kivikkaho ei säästellyt sanoja kirjeissään

• Hylätyt esineet inspiroivat taiteilija Essi Orpanaa

• Viipurin Lauluveikot laulaa koronan suohon

Lue lisää
2022-01-24 13:14:59

Jääski-seura ja Iltalehti yhteistyössä

ILTALEHTI ja Jääski-seura tekivät yhteistyötä tänä syksynä ja nyt on kauppojen kassojen viereen ilmestynyt Iltalehden Historia-liite Menetetty Suomi.

Lehti on osa Iltalehden historia-lehtien sarjaa.

Lehdessä on usean aukeaman artikkelit Jääsken historiasta ja kaksi henkilöhaastattelua runsaine kuvineen.

 

TOIMITTAJA Timo Kiiskin kirjoittama artikkeli ´´Enso oli Suomen Ruhr´´ kuvaa Enson alueen teollisuuskeskittymää, jossa sijaitsivat Enso Gutzeitin, Outokummun, Kuidun ja Imatran Rautatehdas.

Lue lisää
2021-10-20 09:37:17

KARJALA KOTIIN ENTISTÄ JÄMÄKÄMPÄNÄ

Tilaushinnat laskevat

 

Sanomalehti Karjala tiivistää ilmestymiskertojaan ensi vuonna. Lehti ilmestyy 24 kertaa kotiin kannettuna. Ilmestymispäivänä pysyy torstai.

Karjala Lehti Oy:n hallitus on nimittänyt lehden vt. päätoimittajan Paula Kiviluoman päätoimittajaksi sekä Jessica Turkian tuottajaksi 1.1.2022 alkaen.

Karjalan pitkäaikainen toimittaja Päivi Parjanen-Vättö jää lomalle vuodenvaihteessa ja sen jälkeen pois lehden palveluksesta.

Yhtiön toimitusjohtajana jatkaa Pertti Hakanen.

Lue lisää
2021-07-07 09:49:16

Hakanen Karjala-lehden johtoon

Karjala Lehti Oy:n hallitus on määrännyt yhtiön hallituksen puheenjohtajan Pertti Hakasen hoitamaan lehtiyhtiön toimitusjohtajan tehtäviä toistaiseksi 29.6.2021 lähtien. Toimitusjohtaja Markus Rissanen jää sopimuksensa mukaan pois yhtiön palveluksesta 13.7.2021 ja on siihen saakka vuosilomalla.

Pertti Hakanen on toiminut Karjala Lehti Oy:n hallituksessa vuodesta 2018. Hakanen on Karjalan Liiton toiminnanjohtaja.

Lue lisää
2022-01-24 13:16:44

Karjala-lehti on tärkeä karjalaisuuden välittäjä

LAPPEENRANTA

KARJALA LEHTI  Oy:n hallitus on nimittänyt toimittaja Paula Kiviluoman Karjala-lehden   päätoimittajaksi 1.1.2022 alkaen.

Paula Kiviluoman työura alkoi 1979 Karjalan Kirjapainon konttorissa. Vuotta myöhemmin yrityskauppojen myötä hän siirtyi kaupunkilehti Etelä-Karjalaan, jossa sanomalehtityön monet eri vaiheet tulivat tutuiksi. Takaisin Karjala-lehden palvelukseen hän palasi 1988.

KARJALA-LEHDEN ulkoasu-uudistus valmistui vuodenvaihteessa. Uutta ilmettä haettiin muun muassa taittoa ja sivurakennetta muokkaamalla. 

Myös lehden sisältöä kehitetään jatkuvasti, vaikka koronapandemia asettaa sille omat haasteensa. Tapahtumat ovat hyvin pitkälti peruuntuneet tai siirtyneet verkkoon. 

– Nykypäivän tekniikka tuo toimitustyöhön monia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Onhan se täysin erilaista seurata seminaaria tai juhlaa ´´livestriiminä´´ kuin olla paikan päällä, Paula Kiviluoma muistuttaa. 

Lue lisää
2022-01-24 13:17:41

UUSI ASKEL JUHLAVUONNA

TAMMIKUUN 14. ilmestyi uusiutunut Karjala-lehti. Lisäämme lehden alkusivuille uutismaisuutta myös karjalaisuuteen liittyvissä asioissa, tuomme uusia sisältöjä unohtamatta perinteisiä taustoittavia artikkeleita ja henkilöhaastatteluja. Karjalan taittoa ja sisältöä on kehitetty vuosikymmen varovaisin ottein ja nyt otetaan seuraava askel.

Lehden 120. juhlavuosi ajoittuu siihen, että Karjalan Kirjapaino Oy perustettiin Viipurissa 20.3.1901. Karjalan juuret ulottuvat tätäkin kauemmas. Vuonna 1865 aloitti nuorsuomalainen Viipurin Sanomat, jonka työtä Karjala-lehti jatkoi. Suomalaisuuden, yhden kielen ja mielen nimeen vannoneet nuorsuomalaiset päätyivät vaikuttajiksi vuoden 1885 valtiopäivillä. Kärkikaartissa oli oululaisessa Kaiku-lehdessä aloittanut Julius Anshelm Bergh (myöhemmin Lyly), josta tuli Viipurin Sanomien päätoimittaja.

Lehti joutui tsaarin virkakoneiston hampaisiin. Viimeinen numero ilmestyi 14.3.1901, koska ´´uppiniskainen lehti kertoi vahingollisesti Venäjällä sattuneista kavalluksista ja suurista varkauksista, vaikka sieltä olisi ollut paljon hyvää kerrottavaa´´. Tuttu peruste kriittisen median painostukseen nykyäänkin. Päätoimittaja Lyly karkotettiin maasta ja hän ampui itsensä Berliinissä. Karjala-lehti saatiin vaikeuksien jälkeen lukijoille viimein säännöllisesti 1.1.1904 alkaen.

 

  Karjalan toimituksen näkemys, kolumnit ja lukijoiden mielipidekirjoitukset keskitetään sivuille 4 ja 5, joten lehden alkusivuilla korostuvat ajankohtaiset aiheet. Kulttuuria esitellään edelleen vahvasti ja matkailua sekä ruokaperinnettä tuodaan esiin useammin. Kotiseutujulkaisut, seurapalstat, Vanhat kuvat, Karjalaisen Nuorisoliiton ja Karjalan Liiton tiedotuspalstat säilyvät.

Vaikka Karjalan Liitto sai 65 prosentin ääniosuuden Karjala Lehti Oy:stä ja yhteistyö piirijärjestöjen kanssa tiivistyy, ei lehti muutu pelkäksi liiton järjestölehdeksi. Edellisen kerran liitto ja lehti löysivät toisensa näyttävämmin yhteistyön merkeissä kevättalvella 1958. Asuntopulaa lukuun ottamatta siirtokarjalaisten lakisääteiset asiat alkoivat olla paremmalla tolalla ja painopiste siirrettiin ´´henkiselle puolelle´´, järjestöjen toiminnan esittelyyn.

Karjalasta tuli tuolloin liiton virallinen tiedotuslehti. Keskustelua käytiin tutuista asioista; keskittyykö lehti liikaa eteläkarjalaisten, lähinnä Kannakselta lähteneiden asioihin unohtaen muut karjalaisuuden vivahteet eri puolilla Suomea, muun muassa Laatokan Karjalan perinteet. Samaan aikaan lehdessä tehtiin noin 6000 tilaajaan romahtaneen levikin takia merkittävä muutos, kun 177 ilmestymiskertaa kutistui vuonna 1959 viikoittaiseen, tuolloin 51 ilmestymiseen. Nyt ympyrän sulkeutuessa on levikki enää noin 4700 kappaletta ja vuonna 2021 uusiutunut Karjala ilmestyy 40 kertaa.

 

KARJALAISUUDEN kirjo kukkii edelleen laajasti ja monimuotoisesti myös järjestötoiminnan ulkopuolella, joten tälle kansalaisaktivismille on taattava avoin ja korostetun yhteinen väylä viestittää itsestään.

Karjalan pariin löydetään yhä enemmän sukujen, musiikin, käsityön tai ruokakulttuurin kautta. Kukin tavallaan. Varsinkin nuoret etenevät omin ehdoin, kiinnostavimman ilmiön houkuttelemana. Seuraava haaste onkin osallistua aktiivisesti sosiaalisessa mediassa heränneeseen Karjala-kiinnostukseen. Onhan meitä karjalaiset juuret omaavia toista miljoonaa, melkoinen voimavara myös lehdelle.

 

MARKUS RISSANEN

Lue lisää
2020-09-16 10:13:25

Karjala-lehti astui kännykkään

LEHTEMME uudistui digitaalisesti.  Karjalan verkkolehdessä jutut ja kuvat nousevat jatkossa paremmin esiin klikattaessa. Lehden visuaalisuutta lisätään myös videoilla ja verkkolinkeillä, joilla voidaan ohjata klikkaamalla suoraan muiden karjalaisten toimijoiden sivuille.

Lue lisää

Yli miljoonan suomalaisen sukujuuret ulottuvat menetettyyn Karjalaan.

Karjalaisuuden erikoislehti täyttää osaltaan kansakunnan muistia ja välittää tietoa sukupolvien välillä. Valtakunnallinen Karjala-lehti (www.karjala-lehti.fi) perustettiin vuonna 1901 Viipurissa ja se ilmestyy torstaisin (vuonna 2021 ilmestymiskertoja 40).

 

TILAA SINÄKIN KARJALA-LEHTI!

Tilaukset: http://www.karjala-lehti.fi/index.php?p=3