Ylijohtaja Jari Kähkönen viihtyy Etelä-Karjalassa. – Teen osan viikosta etätöitä Lappeenrannasta käsin. Minulla ei ole aikomuksia muuttaa Helsinkiin. Käyn vapaa-aikana vanhemman pojan kanssa kalassa Saimaalla ja nyt myös metsästämässä, hän sanoo. (Ku
2020-11-25 11:59:27

Tavoite on edistää hallittua maahanmuuttoa

HELSINKI

Maahanmuuttopolitiikalla edistetään sellaista maahanmuuttoa, mitä Suomi tarvitsee muun muassa väestön ikääntymisen johdosta. Samalla kun liikkuvuutta sujuvoitetaan, tavoitteena on pitää maahanmuutto hallittuna.
Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jari Kähkönen sanoo, että nyt parhaillaan tutkitaan Euroopan komission 23.9. antamaa maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden tiedoksiantoa.

Komissio puhuessaan vastuunjaosta lähtee siitä, että jäsenvaltioiden alueelle suuntautuva muuttoliike on EU:n yhteinen asia.

– Suomen näkökulmasta vastuunjaon on oltava oikeudenmukaista ja kestävää. Muuttoliikepaineen ja erilaisten kriisien varalle on luotava omat mekanisminsa. Kaikkien menettelyiden tulee olla sujuvia ja oikeusturvan takaavia.

– Hallitus teki kesäkuussa yleisiä linjauksia Suomen suhtautumisesta uudistukseen. Olemme valmiita avoimiin, joustaviin ja kompromissihakuisiin keskusteluihin komission esitysten pohjalta, hän sanoo.

TYÖVOIMAN maahanmuuttoa tuetaan Kähkösen mukaan jatkossakin toimivalla ja tehokkaalla työnantajien ja yritysten tarpeet huomioivalla lupajärjestelmällä.

– Ymmärrämme hyvin yrittäjien ja talouselämän tarpeet saada työntekijöiden oleskeluluvat käsitellyksi entistä nopeammin. Se on myös Maahanmuuttoviraston tahtotila.

– Haluamme olla mukana rakentamassa elinvoimaista ja turvallista Suomea omalla toiminnallamme, hän korostaa.

Nyt on menossa työntekijöiden lupamenettelyn tehostamiseen liittyvä kehittämishanke. Tarkoitus on pystyä käsittelemään työntekijän oleskelulupa kuukaudessa ja joitakin lupatyyppejä nopeammin.

– Käymme läpi huolellisesti omia prosessejamme. Tutkimme, millä keinoilla pystymme nopeuttamaan niitä niin, että työn laatu ei laske.

– Digitalisaatio ja automaatio ovat tässä varmaan yksi ratkaisu. Samalla haluamme toimia myös entistä asiakasystävällisemmin ja parantaa asiakaskokemusta.

Kähkönen haluaa, että Migri on ajassa elävä moderni virasto, joka toimii asiakkaidensa ja suomalaisen yhteiskunnan hyväksi parhaalla mahdollisella tavalla sekä on hyvä työpaikka kaikille migriläisille.

MAAHANMUUTTOVIRASTON tehtävä on toteuttaa Suomen maahanmuuttopolitiikkaa sekä tuottaa tietopalveluita tueksi poliittiseen päätöksentekoon ja kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä varten.

– Olemme päätöksenteko-organisaatio maahanmuutto-, turvapaikka-, pakolaisuus- ja kansalaisuusasioissa, Kähkönen sanoo.

Vuoden 2017 alusta oleskeluluvan jatkamiseen ja EU-kansalaisen oleskeluun liittyvät asiat siirtyivät poliisilta Migrille.

– Olen tutustunut maahanmuuttohallinnon toimijoihin eri Euroopan maissa. Esimerkiksi Ruotsissa, Virossa ja Latviassa toiminta on periaatteessa aika tavalla samanlaista kuin Suomessa.

Kähkönen on käynyt tutustumassa maahanmuuttohallinnon toimintaan myös Yhdysvalloissa. Siellä toiminta on jonkin verran erilaista.

Migrin päätoimipiste on Helsingissä. Muut toimipisteet sijaitsevat Tampereella, Vaasassa, Rovaniemellä, Kuopiossa, Lahdessa, Kuhmossa,
Oulussa, Lappeenrannassa ja Raisiossa.

– Osassa toimipisteitä käsitellään lupa-asioiden lisäksi turvapaikka-asioita. Kuhmossa ei ole lainkaan palvelupistettä. Siellä on vain turvapaikkayksikön tulosalue ja viraston puhelinasiakaspalvelu.

JARI KÄHKÖNEN lähti 1996 Vaasan yliopiston yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan opiskelemaan julkisoikeutta pääaineena. Hän valmistui hallintotieteiden maisteriksi 2001.

– Työurani alkoi jo opintojen ohessa. Toimin haastemiehenä ensin Vaasassa ja myöhemmin vielä jonkin aikaa Varkaudessa, koska halusin takaisin Itä-Suomeen.

Vuonna 2003 hän aloitti koulutuspäällikkönä Helsingissä HAUS Kehittämiskeskus Oy:ssä. Siellä hän veti noin vuoden verran säädösvalmisteluun ja hallinto-oikeuteen liittyvää koulutuslinjaa. Vuonna 2004 Kähkönen hakeutui töihin silloiseen Ulkomaalaisvirastoon. Nimi muuttui myöhemmin Maahanmuuttovirastoksi. Hän toimi 2004–2008 ylitarkastajana turvapaikkayksikössä Lappeenrannassa.

– Joutsenon vastaanottokeskuksen johtajana toimin vuodesta 2009 kuluvan vuoden elokuun loppuun asti.

Keskeisintä työssä oli toimintojen kehittäminen, uusiin tiloihin muuttaminen Konnunsuolle, säilöönottotoiminnan aloittaminen ja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakasmäärän voimakas kasvu.

Maahanmuuttoviraston ylijohtajana Kähkönen aloitti 1.9.2020. 

LUE LISÄÄ 19.11.2020 KARJALA-LEHDESTÄ

MARKKU SUMMA


« Takaisin