Ensio Larema toivoo Karjalaisseurojen Pohjois-Karjalan piiri ry:n järjestämien tapahtumien jäävän elämään piirin lakkauttamisen jälkeenkin.
2018-12-12 13:01:25

Piirin toiminta loppuu Pohjois-Karjalassa

JOENSUU

Jäsenseurojen irtisanoutumiset tekevät Karjalaisseurojen Pohjois-Karjalan piiri ry:n toiminnan mahdottomaksi, arvioi yhdistyksen puheenjohtaja Ensio Larema.

KARJALAN Liiton Karjalaisseurojen Pohjois-Karjalan piiri ry:n toiminta on loppumassa. Yhdistykseen on viime vuosina kuuluneet Enon Karjalaisseura ry, Joensuun Sortavala-seura ry ja Pälkjärven pitäjäseura. Viime kesänä sekä Sortavala-seura että Pälkjärven pitäjäseura tekivät päätöksen erota Karjalaisseurojen Pohjois-Karjalan piiri ry:stä. 

–  Pieni Enon Karjalaisseura ei yksin pysty toimimaan yksin Karjalan liiton piirinä, se ei käytännössä ole mahdollista.  Niin yhdistyksemme hallitus päätti syyskokouksessaan aloittaa Karjalaisseurojen Pohjois-Karjalan piiri ry:n toiminnan lopettamiseen tähtäävät toimet, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja emeritus rovasti Ensio Larema.

–  Se oli raskas hetki syksyn Kekrijuhlan jälkeen ilmoittaa juhlaväelle siitä, että piirin toiminta on lakkaamassa, ja että nyt olemme koossa näissä perinteisissä juhlissa viimeistä kertaa, Larema kertoo ja myöntää muutamana yönä unimäärän jääneen asian takia normaalia niukemmaksi.

KARJALAISSEUROJEN Pohjois-Karjalan piiri ry:n jäsenseurojen määrä on laskenut rajusti vuosituhannen alusta asti. Ensio Larema näkee jäsenseurojen määrän vähenemiseen useita syitä: karjalaisseurojen jäsenet ovat ikääntyneitä ja seuroja on jäsenten vanhenemisen kautta kuihtunut pois; joskus jäsenmaksusta Karjalan liitolle päätyvää osuutta on pidetty liian suurena, ja yhdistyksen hallitus on päättänyt erota tästä syystä.  Larema huomioi myös sen, että ylipäätään ihmisten halu sitoutua yhdistystoimintaan, ja erityisesti hallitusvastuuseen, on vähentynyt.

– Ja ehkä on niinkin, että täällä periferiassa Karjalan liiton toiminta näyttäytyy monille jäsenille kaukaisena ja pääkaupunkiseutukeskeisenä, ja kun vielä jäsenemme ovat ikääntyneet, niin käyntimme Helsingin seudulla ovat harvenneet ja tulleet vaikeiksi. Karjalan Liiton tapahtumia ja tilaisuuksia sekä hallituksen jäsenten vierailuja erilaisiin piirin järjestämiin tilaisuuksiimme olisi myös toivottu enemmän, Larema pohti.

Karjalaisseurojen Pohjois-Karjalan piiri ry on järjestänyt jäsenilleen perinteisesti vuosittain kaksi merkittävää tapahtumaa, jotka ovat koonneet jäsenet karjalaisen kulttuurin ääreen. Palmusunnuntain edellä on perinteisesti virvottu Carelicumin aulan kahvilassa. Syksyisin yhdistys on järjestänyt Kekrijuhlat, joihin on tultu laadukkaan ja tasokkaan ohjelman ääreen. 

–Lisäksi kesällä olemme yleensä järjestäneet teatteriretken johonkin kiinnostavaan kohteeseen, Larema kertoo.

YHDISTYKSEN lakkautusmenettely säännöissä määrättyine kokouksineen, jäljellä olevien varojen uudelleen ohjauksineen ja yhdistysrekisteriin liittyvine muodollisuuksineen vie Lareman mukaan useita kuukausia, ja kevät on pitkällä, ennen kuin yhdistyksen toiminta virallisesti loppuu. 

– Tänä aikana varmaan selviää, onko mahdollista, että joku nykyisistä yhteistyökumppaneistamme voisi jatkossa alkaa järjestämään esimerkiksi virvontatapahtumaa. Siinähän karjalaisuutta ja sen tapakulttuuria on tuotu kauniilla ja kiinnostavalla tavalla esille, Larema miettii.

Pohjois-Karjalan piirin toiminnan hiipuminen on ollut nähtävillä jo pidemmän aikaa ja käydessäni piirikierroksella siellä viime vuonna niin kannustin löytämään jatkajia toimintaan mukaan, kertoo Karjalan Liiton puheenjohtaja Pertti Hakanen

– Nyt olemme kuitenkin kaikesta huolimatta tilanteen edessä, että piirin toiminta lakkaa. Olen kuitenkin vakuuttunut, että tavalla tai toisella karjalaisuuden ja Karjalan kulttuurin edistäminen tulee jatkumaan myös Pohjois-Karjalassa. Liittona meidän tulee olla tietenkin jatkossakin mukana tukemassa tasapuolisesti alueellista työtämme koko maamme alueella, toteaa Hakanen. 

PIA PAANANEN


« Takaisin