SuomiAreena -keskustelu käynnissä. Osallistujat vasemmalta Outi Örn, Ilkka Ahtiainen, Armas Komi ja Outi Fingeroos.
2021-08-04 11:28:08

Karjalaisuus säilyy osana suomalaista kulttuuria

KARJALAISEN kulttuurin, perinteen ja identiteein säilymiseen tulevaisuudessakin oli vankka usko SuomiAreenan keskustelufoorumin osallistuneilla. Aiheena oli ”Siirtokarjalaiset sopeutuivat–kokemusten merkitys nyt ja tulevaisuudessa”.

– Karjalan Liitolla on vahvat perusjärjestöt. Kun ne jaksavat toimia, niissä on voima, jolla karjalaisuus säilyy tulevaisuudessakin. Karjalaiset ovat aktiivisia ja lähtivät uusillakin asuinalueillaan kaikkeen uuteen toimintaan. Siitä voi olla hyötyä, jos tulevaisuudessa joudutaan tilanteeseen, jossa pitää muuttaa yhteiskuntaa, ainoa keskusteluun osallistunut evakko Armas Komi kiteytti. Hän on lähtöisin Raudusta.

KARJALAN LIITTO ajoi sotien jälkeen evakkojen asioita lainsäädäntöön, jotta nämä pääsivät kiinni elämiseen ja asumiseen uusilla kotiseuduilla.

– Taitekohtana voidaan pitää vuotta 1960. Liitto järjesti suuret juhlat, joiden piti olla viimeiset. Liiton toiminnan ajateltiin loppuvan. Uskottiin, ettei siirtokarjalaisuudella ole enää tulevaisuutta. Niin ei käynyt, mutta toiminnan pääpainoksi tuli edunvalvonnasta karjalaisen kulttuurin vaaliminen ja henkisen perinnön säilyttäminen, liiton puheenjohtaja Outi Örn selvitti historiaa. Hänen sukujuurensa ovat Uukuniemellä.

 Nuorison kiinnostus juuriinsa on karjalaisuuden säilymiselle tärkeätä. Karjalaiset ovat hyvin verkostoituneet sosiaalisessa mediassa, nuorten järjestöt ovat erityisen aktiivisia. Facebookissa on yli 400 erilaista karjalaisuuteen liittyvää ryhmää. Näin ne pääsevät tuomaan asioitaan esille entistä laajemmalle joukolle.

Nuorison kiinnostuksen lisäämiseksi liitto päivittää vanhaa opetusmateriaaliaan ja vie sen verkkoon.

PROFESSORI Outi Fingeroosin mielestä enää ei pitäisi puhua niinkään karjalaisten sopeutumisesta uusille asuinseuduille. Se oli tärkein asia sotien jälkeen. Nyt pääasiaksi pitäisi nostaa siirtokarjalaisten arjen järjestäminen, uuden paikan löytäminen.

– Tällaisista historiallisista ja kulttuurillisista asioista pitäisi puhua enemmän, kun uudet sukupolvet ovat kentällä. Ollaan suomalaisia ja pidetään omasta kulttuurista kiinni. Tämän asian hoitamisesta Karjalan Liiton pitää olla ylpeä, Fingeroos kiitteli. Hänen sukujuuriaan on Johanneksessa.

TOIMITTAJA Arda Yildirimin isoäiti oli kotoisin Vuoksenrannasta.

– Hänen kauttaan minulle on välittynyt karjalaisuudesta elämästä nauttiminen ja ilon löytäminen. Niillä on aina kysyntää. Jos tämä osattaisiin viestiä ja liittää karjalaisuuteen, sillä olisi kysyntää tulevaisuudessakin, Yildirim sanoi.

Keskustelua johdatteli MTV Uutisten uutispäätoimittaja Ilkka Ahtiainen. Hänen sukujuurensa ovat Antreassa.

LUE LISÄÄ KARJALA-LEHDESTÄ 22.7.2021

OLAVI SAARINEN


« Takaisin