2022-08-03 09:55:11

KOLUMNI 4.8.2022

Lehtiyhtiön loppu, miten käy lehden?

OUTI ÖRN

Karjalan Liiton puheenjohtaja

Karjala-lehti perustettiin Viipurissa vuonna 1904 ja menneiden vuosikymmenten aikana sen sivuille ovat tallentuneet monet Suomen historian käännekohdat. Alusta lähtien näkökulma on kuitenkin ollut selkeä: lehti on toiminut karjalaisten ja karjalaisuuden puolestapuhujana. Nyt tuo ansiokas historia on nykymuodossaan tulossa tiensä päähän.

Vuodesta 2011 lähtien kustantajana on toiminut Karjala-lehti Oy, jonka pääomistajia ovat Karjalan Liitto, Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö, Karjalan säätiö, Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain Seura Pamaus sekä Karjalan Kulttuurirahasto. Kun kyseinen yhtiö perustettiin, oli vahva usko siihen, että omana yhtiönään lehden tulevaisuus olisi turvattu. Tämä toimi ei kuitenkaan ratkaissut levikin laskua ja siitä aiheutuvia talousvaikeuksia.

Vuonna 2019 tehtiin suunnattu osakeanti pääomistajille ja äänivaltasuhteiden muutos. Osakeannilla haettiin kaikkien pääomistajien entistä vahvempaa sitoutumista lehden tulevaisuuteen.

Äänivaltasuhteiden muutos toteutettiin kaikkien pääomistajien tahdon mukaisesti siten, että Karjalan Liiton jo omistamille osakkeille sekä osakeannissa hankituille osakkeille vahvistettiin kymmenkertainen äänivalta. Näin Karjalan Liiton äänivalta osakeyhtiössä nousi noin 66%:in ja omistajuus muuttui noin 16%:in yhtiöstä. 

Muutoksella tavoiteltiin osin sitä, että Karjalan Liiton jäsenkunta ottaisi lehden laajemmin omakseen ja levikki lähtisi sitä kautta uuteen nousuun. Konkreettisina toimenpiteinä Liitto muun muassa jakoi lehden näytenumeron keväällä 2021 kaikille Liiton jäsenille, lehden markkinoitiin perustettiin yhteistoimintaryhmä ja lehden sisältöä uudistettiin.

Monia toimia on siis vuosien ja vuosikymmenten saatossa tehty eri tahojen toimesta. Kaikkien näiden toimien ja tahojen yhteisenä tavoitteena on ollut taata karjalaisen kansan ja kulttuurin äänitorven pelastaminen ja jatkuminen myös tuleville sukupolville.

Pääomistajat ovat käyneet aktiivista keskustelua lehden tulevaisuudesta viimeisen parin vuoden aikana. Kaikilla yhteisenä tahtona säilyttää lehden nimi ja brändi luotettavissa käsissä.

Pääomistajat ovat nähneet, että Karjalan Liitto on ainoa taho, joka voi julkaisutoimintaa jatkaa luontevasti, koska sillä on jo muutakin viestintä- ja julkaisutoimintaa.

Karjalan Liiton liittovaltuusto teki syksyllä 2021 päätöksen, jonka mukaan Liitto on valmis ottamaan vastikkeetta vastaan lehden julkaisuoikeudet, mikäli lehden tilanne sitä vaatii. Kukaan ei toivonut, että tämä tilanne tulisi lopulta vastaan, mutta nyt se on edessämme.

Liiton työryhmä valmistelee parhaillaan liittohallitukselle esitystä siitä, miten lehden julkaisutoiminta voisi kannattavasti Liiton suojissa jatkua. Liittohallituksen päätösesityksestä liittovaltuustolle informoidaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Mikäli lehden ylimääräinen yhtiökokous päättää siirtää lehden oikeudet Liitolle, niin Liiton ylimääräinen liittovaltuuston kokous tekee aikanaan päätöksiä asiassa Liiton osalta.

Lukijoita ja uusia potentiaalisia tilaajia on toistuvasti kutsuttu talkoisiin lehden suhteen, jotta se saataisiin pelastettua. 

Jälleen kerran vetoan, että lehden uskolliset lukijat sitoutuisivat odottamaan työn tuloksia ja sitä hetkeä, kun uudistettu lehti mahdollisesti jälleen jatkaa ilmestymistään.

Lehden pitkä historia on kantanut vuosikymmeniä, tehdään parhaamme, jotta historiallinen tarina jatkuisi tuleville sukupolville. 

OUTI ÖRN


« Takaisin