2021-06-09 08:41:24

LUE 3.6.2021 KARJALA-LEHDESTÄ

• Evakkovaellus Eurajoella herätti koululaisten ajatuksia - kunnianosoitus kotinsa jättäneille

• Vuoden nuori pelimanni 2021 Josefiina Varis haluaa tehdä musiikki iloisella mielellä

• Rokkarit Elävänä Karjalassa -keikalla Joensuussa

• Tikkuaskeihin talletettu Karjala

• Käen kukkumisesta on päätelty niin satonäkymiä kuin kohtalon oikkujakin

• Isoäidin hospodi-taivastelusta tuli Marja Lanérin novellikokoelmalle nimi

Lue lisää
2021-06-01 12:06:57

Miten esineen saa puhumaan

– Ilman tietoja materiaalista, valmistusajankohdasta, omistajasta ja käytöstä esine on vain esine, ei muuta, sanoo arkeologi Ilari Aalto.

Museon kokoelmiin päätyminen ei ole tarinan päätepiste. Ilman tarinaa eli taustatietoja, historiaansa, esine on mykkä.

Se mitä esineen saa kertomaan ajastaan, on sen historiallinen arvo. Rahallisella tai myyntiarvolla ei ole merkitystä. Kun selvitetään materiaaleja ja niiden levinneisyyttä, työtapoja ja työkaluja joilla esine on tehty. Ihmisten tyyli ja maku, arvostukset ja muoti eri aikoina voivat näkyä esineissä, esineet kertovat ihmisten elämästä. Meidän elämästämme.

Lue lisää
2021-06-01 12:05:07

Järjestöhistorioiden arkistointi on tärkeää

VENÄLÄISLÄHTEISSÄ Sotkuman kylä mainitaan ensimmäisen kerran jo 1400-luvulla ja  Kulttuuriympäristön palveluikkunan kautta löytyy tieto kahdestatoista kylän alueelle sijoittuvasta muinaisjäännöksestä. Hyvin tutkitun kylän historian kuvaaminen ja tallentaminen jatkuu edelleen: kyläaktiivi, perinteentutkija FT Tuija Saarinen-Härkönen arkistoi sihteerikautenaan kyläyhdistyksen paperit perusvuodesta 1980 vuoteen 2007.  

Järjestöhistorioiden arkistointi on Saarinen-Härköselle sydämen asia, niin tärkeä että olohuoneesta löytyy tälläkin hetkellä arkistoitavaa. 

Lue lisää
2021-06-01 12:02:44

Karjalan historiaa interaktiivisesti

TOUKOKUUSSA päättyy venäläis-suomalainen InterAktive History -hanke. Sen tavoitteena on tuottaa uusia digimaailmaan integroituja museopalveluja, jotka perustuvat kulttuurisen ja historiallisen perinnön tutkimukseen ja tulkintaan.

Kurkijoen kotiseutumuseossa on uusittu Laatokan Karjalan keskiajan historiasta kertova näyttely. Siinä voi muun muassa nähdä arkeologisia löytöjä Kurkijoelta ja niiden jäljennöksiä, kuunnella äänitettyä kansanrunoutta ja kulkea virtuaalisesti kauppareittejä Itämereltä Laatokalle ja Vienanmerelle. Tekstit ovat venäjäksi, suomeksi ja englanniksi.

Lue lisää
2021-06-01 12:00:50

KOLUMNI 27.5.2021

Vanhasen lähtö heikentää hallitusta

RISTO UIMONEN

 

ANNIKA SAARIKON meno valtiovarainministeriksi on politiikan oppikirjan mukaan oikea ratkaisu, mutta nyt on epäiltävissä, ettei se toimi niin kuin sen pitäisi toimia.

Suomen politiikan tärkeä kirjoittamaton sääntö kuuluu: suurimman hallituspuolueen puheenjohtajan pitää toimia pääministerinä, ja toiseksi suurimman puolueen johtajan täytyy ottaa valtiovarainministeriö. Sen lisäksi heidän pitää pelata hyvin yhteen. Muuten tulee tuskia. 

Keskustan johtaja Saarikko ottaa tämän perusopin mukaan valtiovarainministerin salkun itselleen. Pätkäministeriydestä oli sovittu jo silloin, kun Vanhanen tuli tehtävään Saarikon taivuttelemana. Kyse on ollut vain siitä, koska Vanhasen itsensäkin haluama vaihdos tapahtuisi.

Lue lisää
2021-06-01 11:53:14

LUE 27.5.2021 KARJALA-LEHDESTÄ

• Karjalan historiaa interaktiivisesti

• Miten esineen saa puhumaan

• Järjestöhistorioiden arkistointi on tärkeää

• Pasin palveluhistoriasta valmistui kuvakirja

• Armeijan jälkeen Kiia Pasasta kutsuu tanssikoulu

• Useita satoja lähti Venäjälle nykyisestä Etelä-Karjalasta

Lue lisää
2021-05-26 10:01:53

Salmilaiset sisarukset vaalivat karjalaisuuttaan

LUOVUTETTUA KARJALAA, evakkoutta ja sen vaikutuksia karjalaiseen siirtoväkeen on tutkittu jo 1940-luvun lopusta lähtien. Yksistään yliopistollisia tutkimuksia aiheesta on tehty satoja.

Tutkimuksissa on käytetty lähteinä muun muassa aikalaisten haastatteluja ja muistitietoaineistoja. Filosofian maisteri Hannu Heikkilän tuoreen väitöskirjan tutkimusmateriaalina on Salmin Kirkkojoen kylästä evakkoon joutuneen Mureen perheen säilynyt kirjeenvaihto vuodesta 1939 aina 1970-luvulle asti. Kokoelma on talletettu siirtoväen ja rintamamiesten asuttamisen historiaa esittelevän, ja Mureen perheen entisellä asutustilalla toimivan Suomen Asutusmuseon arkistoon Lapinlahdella. 

Lue lisää
2021-05-26 09:59:08

50 vuotta kädet punasavessa

HÄMEENLINNA

KYYRÖLÄN SAVI on levittänyt jo yli 50 vuotta karjalaista savenvalantaperinnettä tällä puolella rajaa. Kyyrölän Saven perusti savenvalajamestari Nikolai Uschanoff (1938–2013), Jaana ja Tiina Uschanoffin isä. 

Tyttäret ovat jatkaneet yrityksen toimintaa: karjalaisten savipottien tulevaisuus on siis turvattu. 

Voimakkaimmin karjalainen savenvalannan perinne säilyi Hämeenlinnan lähialueilla, jonne savenvalajia asutettiin evakkoon. Mutta tällä hetkellä alueella on ainoastaan yksi savipaja, Kyyrölän Savi, joka edelleen valmistaa suomalaisesta punasavesta perinneastioita pian 300-vuotisten mallien mukaisesti käsityönä. 

Lue lisää
2021-05-26 09:55:55

Kalevalasta on syntymässä matkailubrändi

HELSINKI

Kalevala on jättänyt jälkensä vahvasti suomalaiseen kulttuuriin, taiteisiin ja tieteisiin. Nyt kulttuurimatkailutuottaja Mimosa Sukanen on luomassa Kalevalasta brändiä myös suomalaiseen matkailuun. 

 Kalevala kartalle on Suomen matkailun kehittämishanke 2020-2021, jonka tarkoituksena on luoda Kalevalan tarinaan perustuva kulttuurimatkailureitti. Hanke on Sukasen yamk-opinnäytetyö. 

– Meneillään on pilottihanke, jota testataan ensin suomalaisille matkailijoille. Kesän aikana tuotetaan myös digitaalinen Kalevala kartalle -matka, jota pilotoidaan japanilaisille, jotka eivät tällä hetkellä pääse fyysisesti matkustamaan Suomeen.

Lue lisää

< Uudemmat julkaisut     Sivu 2     Vanhemmat julkaisut >