2016-5-20 06:41:04

Kalle Hellsten – rakuunasta tilalliseksi

KUVA

Ruokolahden yli sata vuotta vanhasta Suomen Matkailijayhdistyksen karttakirjasta, josta näkyy Rahkolan sijainti Salonsaaressa Ruokolahden kirkolta luoteeseen.

Karjalan väestölle vainovuodet ovat tuttuja vuosisatojen ajalta. Niiden seurauksina on usein ollut pakollisia lähtöjä lähemmäksi ja kauemmaksi. Mutta on tapahtunut myös niin, että vainovuosien seurauksena läntisestä Suomesta on joku kulkeutunut Karjalaan asti ja kotiutunut sinne. Yksi näistä on Kaarle eli kotoisemmin Kalle Hellsten. Ison vihan aikana hän ajautui ensin Pohjanmaalta Ruotsin puolelle ja rauhan tultua 1720-luvun alussa Ruokolahdelle. Miten tämä on selitettävissä, siitä kerrotaan seuraavassa.

Hellstenin suvun kannalta kolmesataa vuotta sitten tapahtui suvun kantaisän elämässä ratkaiseva muutos. Elettiin suuren Pohjansodan ja ison vihan aikoja. Suomea puolustanut Karl Armfeltin armeija kärsi tappion Isokyrön eli Napuen taistelussa helmikuussa 1714. Sen jälkeen joukot perääntyivät Pohjanlahden perukoille asti. Tiet olivat täynnä pakolaisia, joiden seassa armeijan rippeet kulkivat samaan suuntaan. Venäläiset tulivat perässä. Pohjanmaan väestö sai kokea sellaisia hirmutöitä, joihin itärajan asukkaat olivat saaneet tottua vuosisatojen ajan.  Yksi pahiten kärsineistä pitäjistä Pohjois-Pohjanmaalla oli Liminka. Juuri sieltä Hellstenin suvun juuren todennäköisimmin ovat lähtöisin. Siellä tuskin enää muistettiin pitkän vihan aikoja 1500-luvun lopulla, jolloin vainolainen edellisen kerran oli tunkeutunut Pohjois-Pohjanmaalle.

Kolmensadan vuoden takaiset ajat ovat kaukaisia eivätkä käytettävissä olevat lähteet ole täydellisiä. Niissäkin lähteissä, joita on, tiedot voivat olla ristiriitaisia. Ristiriitaisuus koskee varsinkin Kallen ikää. Hän kuoli haudattujen luettelon mukaan 67-vuotiaana 11. lokakuuta 1751 Ruokolahdella Tarkkolan Rahkolassa. Tästä saadaan syntymävuodeksi 1684. Muissa lähteissä olevien ikätietojen nojalla syntymävuodeksi saadaan 1692 tai 1696. Yhdestä asiasta lähteet ovat yksimielisiä: Kalle syntyi Pohjanmaalla. Toisaalta tiedetään, että Kalle oli Antinpoika.

Ruokolahdelle Kalle tuli pitkän sodan päätyttyä Ruotsin puolelle vetäytyneen sotaväen mukana, kun se palasi kotikonnuilleen. Kalle oli Ruotsissa joskus vuosina 1715-18 värväytynyt sotilaaksi. Tässäkin lähteiden tiedot eroavat toisistaan muutaman vuoden. Kalle värväytyi rakuunajoukkoihin. Suomalaisiksi katsottavia rakuunajoukkoja oli kaksi. Oli Inkerinmaalainen rakuunarykmentti, joka perustettiin vuonna 1700 alueille, jonne ruotujakolaitos ei ulottunut. Puolet koottiin Käkisalmen läänistä ja toinen puoli Inkerinmaalta.

Toinen oli maarakuunarykmentti, joka muodostettiin siten, että rakuunan varustajiksi lupautuneet saivat autiotalon asuttavakseen veroetuja vastaan. Maarakuunat tunnettiin myös mustana rykmenttinä lippujensa värin takia ja kulloisenkin päällikkönsä, kuten Grotenfelt, nimellä. Sotaan se lähti kolmisensataa miestä vahvana. Myytti kertoi, että se kaatui peräti 600 miestä vahvana viimeiseen mieheen Lipolan aukeilla talvella 1703 ja ettei sitä sen jälkeen enää uudelleen perustettu. Myytti on pelkkää satua. Ruotsissa vuonna 1716 maarakuunoita oli neljässä komppaniassa jäljellä vielä 65 miestä. Joitakin Karjalan miehiä oli yhä jäljellä. Uusia oli otettu mm. Pohjanmaalta kuten liminkalainen Antti Rasi.

Sodan päättyminen oli jo vuonna 1720 varmistumassa. Ruotsissa olleet suomalaiset joukot koottiin Tukholman seuduille ja niitä alettiin järjestää rauhan ajan oloja silmällä pitäen. Inkerinmaalainen rakuunarykmentti sulautettiin yhteen maarakuunoiden kanssa. Yhdistetty rykmentti katsastettiin vuotta myöhemmin 6. heinäkuuta 1721 Vaxholman linnoituksessa. Tästä katselmuksesta on vanhin varma tieto Kalle Hellstenistä.

Myöhemmin vuonna 1721 kaikki suomalaiset ratsurykmentit muutettiin rakuunarykmenteiksi ja sulautettu rakuunarykmentti lakkautettiin. Siinä olleet rakuunat siirrettiin suomalaisiin jalkaväkirykmentteihin, jotka olivat hyvin vajaalukuisia. Ison vihan vuosina ruotujen täydentämiset olivat jääneet vähiin. Miehitetystä maasta alokkaita oli lähes mahdoton saada. Sotapakolaisten joukosta saatiin värvättyä joitakin. Tällä tavalla Kallekin, joka siihen asti oli ollut Kalle Antinpoika, tuli rakuunaksi ja sai sotilasnimen. Ruotsiin oli paennut suomalaisia, joista tuhannet saivat hätäänsä pieniä avustuksia. Terveiden ja työkykyisten oli itse löydettävä toimeentulonsa. Sotaväkeen pestautuminen oli silloin yksi vaihtoehto.

Monet rakuunarykmentin entisistä rakuunoista saivat sijoituksen Viipurin läänin jalkaväkirykmentissä. Kalle Hellsten oli yksi heistä. Rykmentti palasi kotiseuduilleen viimeistään vuoden 1722 aikana. Uuden rajan takia Viipuriin asti ei ollut menemistä. Osa rykmentin ruotutaloista jäi uuden rajan taakse. Rykmentti pieneni kahden komppanian verran. Ruokolahden komppaniaan jäi jäljelle 108 ruotua. Tämän komppanian ruotuun numero 53 Kalle Hellsten tuli sotamieheksi. Rykmentin nimeksi tuli uuden keskusseutunsa takia Kyminkartanon läänin jalkaväkirykmentti.

Voiko sanoa, että rauhan tultua uudella kotiseudulla Kallelle koittivat paremmat ajat? Kysymykseen voidaan vastata myönteisesti. Kalle kotiutui Ruokolahdelle ja löysi itselleen vaimon Elina Pekan- eli Petterintyttären (kuoli leskenä 80-uvuotiaana 21.8.1764). Elina oli omaa sukua Makkonen. Todennäköisesti hän oli Kerimäen Makkosia. Sitovasti Elinan syntyperää ei voi kirkonkirjojen puutteellisuuksien takia todistaa. Vanhin poika Antti syntyi noin vuonna 1725 ja sitten vielä kolme poikaa ja neljä tyttöä. Keijo Hellstén, jonka pyynnöstä olen Kalle Antinpoikaa tutkinut, on selvittänyt jälkipolvia paitsi Ruokolahdella myös Rautjärvellä, Antreassa, Viipurissa ja Heinjoella.

Vuonna 1735 Kyminkartanon läänin jalkaväkirykmentissä pidettiin ns. pääkatselmus (kuva). Kalle Hellsten oli Haminassa läsnä 11. lokakuuta. Ikää oli rullan mukaan 42 vuotta ja palvelusvuosia takana 18. Ruotua ylläpitävistä taloista yksi oli täysin autio. Kolme muuta taloa olivat Matti Antinpojan talo Hörkkölässä, Lauri Matinpojan talo Tiitolassa ja Matti Eskonpojan talo Immalajärvellä.

Seuraavilta vuosilta on valitettavan vähän tietoja. On oletettava, että Kalle oli rykmenttinsä mukana ns. hattujen Venäjänsodassa 1740-luvun alussa, mutta rykmentti ei ollut mukana Lappeenrannan taistelussa. Armeijan peräännyttyä Helsingin seudulle savolaiset ja karjalaiset tekivät viisaasti, kun lähtivät koteihinsa. Sodan seurauksena raja siirtyi lännessä Kymijoelle ja pohjoisempana Saimaalle asti. Ruokolahden komppanian talot jäivät Venäjän puolelle tätä rajaa ja komppanian olemassaolo päättyi siihen. Mitään loppukatselmuksia ei pidetty. Sotilaat saivat etsiä itselleen uuden ammatin ja toimeentulon.

Hellsteneistä tuli talollisia. Rahkolan kylässä oli kaksi taloa. Talossa nro 1 asui vuonna 1743 Martti Martinpoika Häyhä. Kolme vuotta myöhemmin saman talon asujana on Antti Kallenpoika, siis Kalle Hellstenin vanhin poika. Rippikirjassa isä on merkitty isännäksi. Todennäköistä on, että Martti joutui luopumaan talostaan ja Hellstenit ottivat sen verovapausvuosia vastaan autiosta asuttavakseen.

Rahkolassa siis Kalle Hellsten kuoli. Hänen syntyperästään voidaan esittää arvelu. Nimittäin Kustaa H. J. Vilkuna kertoo kirjassaan ”Viha” pakolaisuudesta Pohjanmaalta: ”Myös Rahvas pakeni suurina joukkoina Tornionjokilaaksoon, Länsipohjaan sekä Sodankylään ja Kuusamoon, kuten muutamat Etelä-Suomesta Pohjanmaalle paenneet papit. Esimerkiksi liminkalaiset Kalle Antinpoika, Juho Erkinpoika, Heikki Härmä, suntio Jaakko Sunila, Jussi Arvonolli ja Antti Pyhtinen kulkeutuivat monen muun pitäjäläisen tavoin Alatornioon vuoden 1714 ja 1715 aikana.”Liminka oli yksi venäläisten vainoissa pahiten kärsineistä pitäjistä koko Suomessa. Nimi Kalle Antinpoika ja ajankohta sopivat Kalle Hellstenin kanssa hyvin yhteen niin, että on hyvin mahdollista, että Hellsten oli kotoisin Limingasta. Tämän varmempaa todistusta tästä tuskin on saatavissa.

Matti J. Kankaanpää

Sukututkija, tietokirjailija

Varpustie 5, 34800 Virrat

Kotisivu: www.phpoint.fi/toisetaijat/

Sähköposti: matkank(at)gmail.com

Lähteitä:

Maarakuunoiden pääkatselmusrulla 6.7.1721 (Riksarkivet, SVAR, digitala forskarsalen)

Kyminkartanon läänin jalkaväkirykmentin pääkatselmusrullat 1725 ja 1735 (SSHY kuvatietokanta)

Ruokolahden historiakirjat (Hiski) ja rippikirjat 1723-1754 (SSHY kuvatietokanta)

Matti J. Kankaanpää: Suuri Pohjansota, Iso Viha ja Suomalaiset. T:mi Toiset Aijat 2001.

Matti J. Kankaanpää: Ison vihan aika Suomessa; Esitelmä Pälkäne 26.7.2013. http://www.sshs.fi/binary/file/-/id/3/fid/690/.

Kustaa H. J. Vilkuna: Viha; perikato, katkeruus ja kertomus isostavihasta. Historiallisia tutkimuksia 229, SKS Helsinki 2005.

Matti J. Kankaanpää


« Takaisin