2018-10-31 12:23:35

Lotat mahdollistivat maailman parhaan maan

Kolumni Karjala-lehdessä 11.10. 2018

SANNI GRAHN-LAASONEN

MILLOINKAAN ei tule unohtaa, kuinka suuri merkitys suomalaisten naisten vapaaehtoisella työllä ja uhrauksilla oli sotavuosien taisteluissa. Noiden vuosien aikana koko valtiollinen olemassaolomme, itsemääräämisoikeutemme – koko vapautemme – oli uhattuna.

Tehtävämme on kertoa nuorille sukupolville, kuinka monilukuinen oli lottien joukko ja miten vaativia tehtäviä he tekivät.

Talvi- ja jatkosodan aikana armeijan apuna sotatoimialueella toimi koko ajan keskimäärin 13 000 lottaa. Sen lisäksi kotirintamalla työskenteli päätoimisesti noin 50 000 lottaa ja 100 000 lottaa toimi apulaisina oman työnsä ohessa.

Lottien tehtävät olivat moninaiset. He vastasivat paljolti aisti-ilmavalvonnasta niin rintaman läheisyydessä kuin selustassa. Muonituslotat työskentelivät kaikkialla maamme muonituskeskuksissa. Haavoittuneet sotilaamme saivat hoitoa lääkintälotilta niin rintamalla kuin selustassakin. Kaatuneiden evakuoimiskeskuksissa työskentelevät lotat valmistelivat sankarivainajat viimeiselle matkalleen.

Lotat elivät todeksi lupaustaan puolustaa uskontoa, kotia ja isänmaata sekä täyttää kullekin lotalle uskotut maanpuolustustehtävät. Lupaus otettiin vakavasti. Se oli monelle elinikäinen lupaus. Lotat olivat naisia, joiden nuoruusvuodet täyttyivät velvollisuuksista. Lotille isänmaan etu oli omaa etua tärkeämpi. He vaaransivat terveytensä ja henkensä Suomen puolesta.

Jatkosodan aikana Lotta Svärd -järjestö liitettiin Mannerheimin päätöksellä osaksi Suomen puolustusvoimia. Lotta Svärd oli tuolloin maailman suurin vapaaehtoinen naisten maanpuolustusjärjestö. Valvontakomission vaatimuksesta Suomen hallitus joutui kuitenkin marraskuussa 1944 määräämään Lotta Svärdin lakkautettavaksi. Tästä alkoi lähes 50 vuoden hiljaisuus.

Vuonna 1991 Finlandia-talossa vietettiin Lotta Svärd -järjestön perustamisen 70-vuotisjuhlaa, jossa olivat läsnä presidentti ja rouva Koivisto sekä valtiovallan edustajia. Juuri tässä tilaisuudessa silloinen puolustusministeri Elisabeth Rehn esitti valtiovallan kiitoksen lotille. Se viimein lopetti 50 vuoden hiljaisuuden.

Sotiemme veteraanien sekä lottien työn ja uhrauksien ansiosta meillä on vapaa isänmaa, jota uudet sukupolvet saavat rakentaa. Suomi on tänä päivänä itsenäinen, vapaa, eurooppalainen hyvinvointivaltio. Suomi on maailman paras maa hyvin monella mittarilla.  

Suomi on maailman vakain valtio ja maailman turvallisin maa. Meillä on maailman paras hallinto, riippumattomin oikeuslaitos ja vapaa lehdistö. Suomalaiset ovat tyytyväisiä elämäänsä ja luottavat toisiinsa. Meillä luotetaan myös hallintoon, poliisiin ja oikeuslaitokseen. Olemme kärjessä tasa-arvossa, vaikka työtä on edelleen tehtävänä. Köyhyys on vähäistä ja pidämme huolta ympäristöstä.

Tämän kaiken on vapaus mahdollistanut. Vapauden on tuonut itsenäisyys. Siitä olemme sotiemme veteraaneille ja lotille ikuisesti kiitollisia.

Kirjoittaja on opetusministeri (kok), jonka mamma tuli evakkona jalan Viipurista Hämeeseen.
« Takaisin