2018-12-12 10:51:56

Itsenäisyys on vastuuta ja vapautta

Itsenäisyys on vastuuta ja vapautta

PERTTI HAKANEN

 Kolumni Karjala-lehdessä 6.12. 2018


ITSENÄISYYSPÄIVÄ on meille erityisen tärkeä identiteettiä vahvistava juhla. Itselleni itsenäisyyspäivä on sotilastaustastani vuoksi erityisen merkityksellinen ja vuoden tärkeimpiä kohokohtia.

Aika ennen itsenäisyyttä on yhä lähihistoriaamme, vaikka Venäjän vallan ajasta on aikaa. Silti itsenäisyyspäivä on niin nuorille kuin etenkin vanhemmalle ikäpolvelle vuoden arvokkain juhlapyhä. Monilla onkin itsenäisyyspäivänä perinteitä, joita on totuttu viettämään joka vuosi.

Itsenäinen Suomi täyttää 101 vuotta ja voimme olla ylpeitä demokraattisesta tasavallastamme ja nöyrän kiitollisia, niille edeltäville sukupolville, jotka henkensä uhalla palvelivat isänmaatamme 1900-luvun sodissa. He näkivät kansakuntamme potentiaalin ja halusivat antaa tuleville polville paremmat mahdollisuudet vapauteen ja turvalliseen arkeen.

He taistelivat meille itsenäisyyden ja maksoivat siitä kovan hinnan. On hyvä muistaa, ettei sodissa taistelleilla miehillä ja lottina toimineilla naisilla ollut välttämättä samanlaista aatetta siitä, millaisen Suomen hyväksi he olivat valmiit taistelemaan. Sotilaat tulivat erilaisista oloista ja poliittiset mielipiteet eivät olleet läheskään samat. Kuitenkin tahto saada itsenäinen Suomi oli jokaisen tärkein arvo. Sen vuoksi tehtiin suuria henkilökohtaisia panostuksia, puhallettiin yhteen hiileen, eikä kaveria koskaan jätetty.

AJOITTAIN on hyvä katsoa taakse, jotta näkee eteen. En kuitenkaan aio käydä läpi historiaa 101 vuotta sitten, vaan asioita, jotka edelleen tekevät meistä suomalaisista itsenäisen kansan. Sellaisen kansan, joka koostuu erilaisista yksilöistä, jotka kaikki toivottavasti tuntevat vapauden sisällään.

Mitä on todellinen itsenäisyys ja vapaus? Olisiko vastaus samankaltainen, jos sitä olisi kysytty evakkojunassa matkustavalta perheen äidiltä vuonna 1940 tai talonpojalta vuonna 1910? Tähän on mahdoton vastata, mutta haluan ajatella, että vastaukset pitäisivät sisällään samoja arvoja sekä myös joitain samanlaisia konkreettisia tarpeita.

Oman polun valinta elämässä on varmasti yksi vapautta eniten ilmentävistä asioista. Onneksi nuorisomme voi valita ammattinsa itsenäisesti ja heillä on mahdollisuus melkein mihin vaan huolimatta perhetaustasta tai sosiaalisesta asemasta.

Mielestäni olemme erityisen itsenäinen kansa verrattuna moneen muuhun Euroopan maahan, jotka ovat olleet itsenäisiä paljon meitä aiemmin. Suomalaisilla nuorilla on halu irrottautua vanhemmistaan ja pärjätä jo nuorella iällä. Monet nuoret käyvät töissä jo lukiolaisesta asti saadakseen omaa rahaa. Kun opiskelupaikka irtoaa, halu muuttaa pois kotoa ja pärjätä omillaan on todella vahva.

MONISSA kulttuureissa asutaan kotona kolmekymppiseksi, jonka jälkeen muutetaan puolison kanssa yhteen. Tässä ei ole sinänsä mitään oikeaa tai väärää ratkaisua, mutta se kertoo paljon kulttuurista ja arvoista.

Koen, että suomalaisilla on vahvat perhearvot siitä huolimatta, että perheestä halutaan irrottautua jo ennen kahtakymmentä ikävuotta. Ilmiönä mielenkiintoinen on myös se, että opiskelijasoluihin ei ole tunkua, sillä suurin osa opinnot aloittavista nuorista haluaa asua yksin.

Nämä ovat esimerkkejä eräänlaisesta itsenäisyyden ilmentymisestä; konkreettinen halu tutustua itseen ja pärjätä omillaan. Kansakunnan itsenäisyys onkin laajempi käsite ja sen määrittäminen tuntuu jopa haastavalta. Päätämme maamme asioista, mutta samalla yhteistyö muiden maiden kanssa vaikuttaa siihen, millaisia lakeja voimme säätää. Euroopan Unioniin kuuluminen tekee Suomesta vahvemman ja siellä voimme vaikuttaa myös koko Euroopan hyvinvointiin, ei vain omaamme.

Yhteistyö on osa itsenäisyyttä, toisten auttaminen ja välillä toisilta avun pyytäminen. Tämä koskee niin valtiota kuin yksilöä. Toivottavasti osaamme niin yhteiskuntana kuin yksilöinä kehittyä tulevaisuudessa vielä paremmaksi yhteistyössä ja muistaa, että vapaus tuo vastuuta, jonka kantajina ovat erityisesti tulevat ikäpolvet.

Rauhallista itsenäisyyspäivää kaikille.

 

Kirjoittaja on Karjalan Liiton puheenjohtaja ja Keskustan kansanedustaja« Takaisin